Utbildning

Den väl fungerande verksamheten inom LAV bygger till 20%  på psykologisk traumabearbetning, avbrutalisering och alfabetisering (läsa, skriva, räkna) samt 80% yrkesutbildning. Delarna är integrerade och kurserna sträcker sig över ett halvår. Eleverna kan få utbildning till sömmerska, snickare, elektriker, svetsare, bilmekaniker, rörmontör, inom hotell och restaurang. Det finns också datorkurser med Office-paketet mm. Efter avslutad utbildning får eleverna en egen ”verktygslåda” med verktyg anpassade till yrket, exempelvis snickarverktyg. Sömmerskorna får var sin trampsymaskin, elektriciteten i Kongo är nämligen opålitlig, den kommer och går och i byarna obefintlig.   Eleverna blir efter kongolesiska mått  välutbildade och efterfrågade i samhället.

Leave a Reply