Rotarys engagemang

Om ROTARY

Rotary är en världsomspännande organisation för ledande personer inom affärsvärld och yrkesliv som ger humanitär service, verkar för högt ställda etiska krav inom samtliga yrkesområden och bidrar till fred och samförstånd i världen. Rotary har idag ca 1,2 miljoner medlemmar i drygt 31 000 klubbar i 166 länder. Rotary är en politiskt och religiöst obunden organisation. Rotary grundades 1905.

Medlemmarna i en rotaryklubb utgör ett tvärsnitt av det lokala affärs- och yrkeslivet. Rotarys klubbar har veckovisa möten. Klubbarna är politiskt och religiöst obundna och öppna för alla kulturer, etniska grupper och trosriktningar.

Rotary Internationals Rotary Foundation är en ideell stiftelse som främjar världsförståelse genom internationella humanitära serviceprogram samt utbildningsmässiga och kulturella utbyten. Stiftelsen vilar helt och hållet på frivilliga gåvor från rotarianer och andra som delar dess vision av en bättre värld. Sedan 1947 har Rotary Foundation delat ut över 1,1 miljarder USD i humanitära och utbildningsmässiga bidrag med lokala rotaryklubbar som initiativtagare och administratörer.

Vad gör en rotaryklubb?

Rotarys motto, Service Above Self (Osjälviskt tjänande), speglar organisationens övergripande målsättning för samhället, arbetsplatsen och hela världen. Rotarianer utformar lokala samhällsprojekt med inriktning på dagens viktigaste frågor. De stödjer dessutom ungdoms- och utbildningsprogram, internationella utbytesprogram för studenter, lärare och andra yrkesmänniskor, samt program för yrkes- och karriärsutveckling. Några av Rotarys viktigaste verksamhetsområden är bland annat:

  • Polioutrotning: 1985 beslutade Rotarys medlemmar att befria världen från polio. Det 20-åriga åtagandet att utrota polio saknar än idag motstycke vad gäller stöd från privat sektor till en global folkhälsokampanj.Rotary har redan bidragit med över en miljard USD och oräkneliga frivilligtimmar i arbetet med att vaccinera nästan två miljarder barn i hela världen mot polio. Idag finns bara några hundra poliofall i hela världen — en minskning med 99,8% från 1988 när drygt 350 000 barn om året drabbades av barnförlamning.
  • Internationell utbildning: Rotary är världens största privatfinansierade internationella stipendieutdelare. Årligen mottar nästan 1 000 högskolestuderande rotarystipendier för utlandsstudier. Rotaryklubbarna driver dessutom ett utbytesprogram för gymnasieelever i vars regi nästan 8 000 elever skickas utomlands på mellan 3 månader och ett år.
  • Fred: I syfte att utbilda morgondagens fredsmäklare och ambassadörer inrättade Rotary nyligen vid sju berömda universitet runtom i världen så kallade Rotarycenter för internationella studier i fred och konfliktlösning. I programmet får en grupp om 70 världsfredsstipendiater — som valts ut i en global urvalsprocess — en mastersexamen i konfliktlösning.
  • Läs- och skrivkunnighet: Rotarys klubbar är engagerade i den globala kampen mot analfabetism. Ett exempel är Rotarys läs- och skrivkunnighetsprogram i Thailand som hade en dramatisk inverkan på skolornas resultat och infördes av thailändska staten i alla landets skolor.

SÖDERTÄLJE ROTARY KLUBB

Södertälje Rotary klubb bildades 1943 och har idag drygt 60 medlemmar. Klubben sammanträder varje torsdag kl 11.45 på Hotel Scandic Skogshöjd. Vi har flera olika lokala projekt för integration i stadsdelar med hög andel elever med utländsk bakgrund såsom läsprojekt för att stimulera läsglädje för elever i årskurs 2 och musikverksamheten El Sistema. Internationellt stödjer vi i östra Kongo organisationen LAV som rehabiliterar och yrkesutbildar barn och ungdomar som traumatiserats genom krig och sexuella övergrepp.  Klubben har hittills bidragit med utrustning till verktygslådor för olika hantverksyrken, trampsymaskiner, sängutrustning till internatdelen för flickor med spädbarn mm. Dessutom har vi skickat ner en kraftfull dieseldriven el-generator och snickerimaskiner. Sammanlagt har klubben i samverkan med olika Rotaryorganisationer satsat mer än 400.000 SEK.

Under 2017 planerar Rotaryklubben att genomföra en ny satsning i samma storleksordning som stöd för organisationen LAV. Denna gång avser vi att leverera kvalificerad utrustning för utbildningsverksamheten.

Leave a Reply