Om SABU

Stöd Afrikas Barn och Ungdom (SABU) är en insamling med Södertälje Rotaryklubb. Vårt engagemang ligger för närvarande på den verksamhet som LAV bedriver. SABU stiftades på initiativ av Södertälje Rotaryklubb 2012 för att vidga insamlingsmöjligheterna. Stiftelsen arbetade ideellt tillsammans med en arbetsgrupp. Inga arvoden utgår. Vi håller oss á jour med vad som händer i Kongo och Afrika och framför allt  i Bukavu, östra Kongo, där LAV är verksam.
Vi undersöker för närvarande möjligheter att stärka LAV:s självförsörjning genom tillverkning av olika produkter.

Stiftelsen har avslutats men bidrag är fortfarande välkomna för samma ändamål. Använd då följande konto (Södertälje Rotaryklubb):

Bankgiro:
127-5452
eller Bankkonto (Swedbank):
8327 9 9831720942

Skriv ”LAV/Bukavu” som meddelande.

e-post: Torgny.2001@telia.com eller Gudrun.engstrom@yahoo.com

Postadress:
Stöd Afrikas barn och ungdom…
c/o Torgny Carlsson
Linanäs 2, 151 57 Södertälje

Leave a Reply