Organisationen LAV

Bakgrund

Den forna belgiska kolonin, nuvarande Demokratiska Republiken Kongo, är ett av världens fattigaste länder. Där finns mycket stora naturtillgångar, koppar, diamanter, guld,  coltan. Men det kommer inte folket till godo. I stället är det massvåldtäkter, tortyr, förnedring,  barnsoldater och folkmord som präglar tillvaron. I Kongo är det farligare att vara flicka än soldat. Nyheter om detta ”flashar” av och till. Men det är också allt.  Det finns emellertid goda fredsskapande verksamheter. Om detta kan och vill vi berätta här.

LAV = Laissez l´Afrique Vivre

LAV är en organisation verksam i östra Kongo, Bukavu-området. Den är politiskt och religiöst obunden och arbetar med våldtagna flickor OCH barnsoldater, dvs offer OCH förövare. Det är en springande punkt. För att samhället ska återställas måste alla inblandade rehabiliteras. Det gör LAV med framgång genom ett väl utarbetat program under 1/2 år med 20% traumabearbetning, 80% praktisk yrkesutbildning och efter avslutad kurs stöd till entreprenörskap.  Mer än 3000 ungdomar har hittills utbildats varav 75% blivit självförsörjande, ett gott resultat!

Laissez  l´Afrique Vivre är en ”non governmental organisation” = NGO, dvs politiskt och religiöst obunden.

P37

Verksamheten startades 2003 av högstadieläraren Kubiza Soustene som alltjämt är dess ledare, här på bilden tar han emot den dieseldrivna elgeneratorn som Södertälje Rotaryklubb skänkt. Det finns utbildad psykolog, ekonom, administratör, lärare inom olika ämnen ex sömnad, bilmekanik, snickeri, murning, hotell och restaurang mm. Hittills har mer än 2000 elever utbildats och i sin tur bildat nya egna företag. Det sker årligen revision av verksamheten av oberoende revisionsföretag. LAV har fyra utbildningscentra i Bukavu-området, varav den inom själva Bukavu är den största. Gudrun Engström, sjuksköterska från Enhörna, Södertälje har arbetat i perioder i organisationen. Hon har mångårig erfarenhet av biståndsarbete i olika länder i Afrika och inom olika biståndsorganisationer, SIDA, NCA (Norska Kyrkans Nödhjälp),  …. 2011 gjorde fem personer med anknytning till Rotary i Södertälje studiebesök med utvärdering av organisationen på plats i Bukavu tillsammans med Gudrun Engström. Vi kunde då konstatera att LAV bedriver ett synnerligen angeläget fredsskapande utvecklingsarbete med kvalitet och effektivitet i östra Kongo, där en av världens blodigaste konflikter pågår.

Leave a Reply