Utveckling enligt SIDA

FRÅN SIDAS HEMSIDA:

Utvecklingen i Demokratiska Republiken Kongo

Publicerad: den 17 juni 2009

Uppdaterad: den 29 maj 2013

Situationen i Demokratiska Republiken Kongo är allvarlig. Hela östra delen av landet klassas av FN som ett humanitärt katastrofområde. Trots att det är ett land med enorma naturresurser lever en majoritet av folket i fattigdom.

DR Kongo är det största landet i Afrika söder om Sahara. Landets huvudstad heter Kinshasa och landet kallas ibland även Kongo-Kinshasa. När landet gick till val 2006 var det en bedrift bara att frakta valsedlar till över 50 000 vallokaler i det vidsträckta landet. Det var det första valet på 40 år. Efter många år av krig och politisk oro fanns det stora förhoppningar om en demokratisering av Kongo, men under de år som har gått sedan dess har president Joseph Kabilas styre blivit alltmer auktoritärt. Den utbredda korruptionen är fortfarande ett av landets största problem.

DR Kongo som stat är en kolonial konstruktion, där gränserna stakades ut utan hänsyn till dem som bodde där. Vid Berlinkonferensen 1884–1885 tillföll den så kallade Kongofristaten den belgiske kungen Leopold II som såg landet som sin privata egendom. Hans skräckvälde upphörde 1908 då kolonin togs över av den belgiska staten.

Den 30 juni 1960 blev landet självständigt. Under diktatorn Mobutu 1965–1997 genomfördes en afrikaniseringsprocess, där medborgarna tvingades byta sina europeiska namn mot afrikanska. Kongo fick namnet Zaire mellan 1971 och 1997. De flesta utlandsägda företagen nationaliserades. Ekonomin vansköttes och landet förföll.

Efter Mobutus fall utlöstes ett långt inbördeskrig, som flera andra afrikanska stater blandade sig i.

I östra delen av DR Kongo är det fortfarande krig. Här strider olika väpnade grupper och regeringsstyrkor. Så länge kriget fortsätter förblir de allra flesta kongoleser fattiga. Inkomster från illegal utvinning av råvaror används för att finansiera fortsatt krig. Över två miljoner människor är flyktingar i sitt eget land och många flyr också till andra länder.

Långvarig konflikt

Många minns krigsutbrottet i Rwanda 1994. Konflikten mellan tutsi och hutu pågår fortfarande i östra delen av Demokratiska Republiken Kongo. I detta Channel 4-inslag  finns en summering av konfliktens historia.

Ojämlikt samhälle

Konflikten i öst och postkonfliktsituationen som råder i övriga landet förstärker den ojämlika maktrelationen mellan kvinnor och män. Många kvinnor och flickor i landet har utsatts för könsrelaterat våld och kränkningar.

Kampen mot det sexuella våldet är en viktig del i arbetet för jämställdhet i det kongolesiska samhället. Samhället är traditionellt ojämlikt och hemgift, tvångsgifte och månggifte förekommer. Den kvinnliga representationen i politiken och inom de offentliga institutionerna är mycket låg. Samtidigt är det kvinnorna som står för 75 procent av livsmedelsproduktionen i landet.

Leave a Reply