Naturtillgångar och ekonomi

NATURTILLGÅNGAR : Kongo-Kinshasa är ett av Afrikas rikaste länder med hänsyn till naturtillgångarna. Mest kända är koppar i provinsen Katanga men i landet finns även stora tillgångar på diamanter, guld, silver, kobolt, tenn, zink, uran mm.  Timmer, ädelträ, palmolja och kautschuk utvinns ur skogstillgångarna. Landet har även betydande vattenkraft liksom gas och oljefyndigheter. Coltan är det vardagliga namnet för kolumbit-tantalit, en malm som bland annat innehåller de ovanliga grundämnena niob och tantal. Mineral som innehåller koncentrationer av tantal kallas vanligen ’tantalit’. Coltan är ett mattsvart mineral.

COLTAN har angivits som en bidragande orsak till kriget i Kongo, en konflikt som har lett till runt 4 miljoner döda. Rwanda och Uganda exporterar för närvarande stulen coltan från Kongo till länder i nord (i synnerhet Kina), där malmen används för att utvinna tantal som sedan 1960-talet använts i högkvalitativa elektrolytkondensatorer. Sådana används idag exempelvis i mobiltelefoner, persondatorer, och dvd-spelare.[3]  Coltanbrytning i känsliga biotoper leder också till omfattande miljöförstöring och anses utgöra ett hot mot vissa arter av gorillor.

EKONOMI : Demokratiska republiken Kongo har egentligen stora förutsättningar att bli ett välmående land, men krig och korruption under många år har dramatiskt försämrat ekonomin. Skatteintäkterna är låga, statens utgifter höga och utlandsskulden växer. Folket lider av hungersnöd och sjukdomar. Med hjälp av bland annat IMF och Världsbanken ska man försöka vända den ekonomiska utvecklingen, den informella sektorn stora storlek gör detta svårt, mycket ekonomisk verksamhet sker utan statens inblandning. Kongo-Kinshasa är världens fattigaste land sett till dess BNP.

Leave a Reply