Bilder berättar

Meggis congobilder 013

Kongo är ett mycket vackert land som genom många år  blivit utsuget och skändat av kolonisatörer och krigsherrar.

IMG_3793

Kongo har en ung befolkning, dvs många barn.

IMG_3748

Ungefär hälften av barnen får gå i skolan. Dessa barn, som här bär hem vatten, har sannolikt inte möjlighet att gå i skolan.

IMG_3796

Man ser få äldre människor.

IMG_3779

Här är några kvinnor som vandrar långa sträckor till marknader.

IMG_3828

Kongo är huvudsakligen ett kristet land.

Torgnys congobilder 231

Infrastrukturen är svagt utvecklad. Bilar kör fast i leriga vägar men det finns många hjälpsamma händer.

Kongo & Rwanda april 2011 352

Mobilanvändandet är utbrett.  CCT, Zain med flera mobiltelefonföretag.

Torgnys congobilder 374

I Kongo möter det traditionella….

Meggis congobilder 041

det moderna, även i modet.

Meggis congobilder 127

Befolkningen är mycket fattig med låg levnadsstandard.

Meggis congobilder 192

Men landet är mycket rikt på mineraler, exempelvis koppar och diamanter och inte minst coltan som används i våra mobiltelefoner, datorer och annan elektronik. De rika naturtillgångarna kommer inte folket till del utan hamnar i helt andra händer. Detta bidrar till blodiga konflikter och terroristgrupperingar. Många gånger tvångsrekryteras barn i 10-12 års åldern till terroristgrupperna.. Ibland tvingas barnen till och med skjuta sin egen familj. Laglösheten är utbredd. ”Här har du ditt gevär, ta vad du behöver”. I spåren av detta kommer massvåldtäkter och sexslaveri. Individer skadas psykiskt och fysiskt, hela samhällen slås i spillror.

Kongo & Rwanda april 2011 191

På Panzisjukhuset i Bukavu vårdas flickor och kvinnor som har skadats allvarligt på grund av sexuellt våld. Där är doktor Denis Mukwege överläkare och gynekolog, den som försöker återställa underlivsskadorna efter brutala våldtäkter. Hans arbete har uppmärksammats internationellt, bland annat genom utmärkelsen Right Livelihood Award 2013, det så kallade alternativa Nobelpriset.

Meggis congobilder 175

LAV=Laissez l’Afrique Vivre är en religiöst och politiskt obunden organisation i Bukavu som arbetar med rehabilitering av flickor och pojkar som varit soldater och sexslavar i olika militära fraktioner och andra svårt utsatta barn. LAV grundades av högstadieläraren Kubisa Sosthene för över 10 år sedan. Hittills har mer än 3000 elever gått igenom utbildningarna och 75% av dem har blivit självförsörjande. Verksamheten kontrolleras regelbundet av oberoende revisionsfirmor. LAV får bistånd från bland annat Norska Kyrkans Nödhjälp, Warchild Holland, World Food Programme.  Margot Wallström har besökt verksamheten flera gånger, även  norska kronprinsessan Mette Marit har varit där. Verksamheten är värdesatt av både det civila samhället i Kongo och Världssamfundet men är i stort behov av bistånd för sin verksamhet.

Torgnys congobilder 151

LAV arbetar med målgruppen offer och förövare.

IMG_3813

Verksamheten bygger till 20% på psykologisk traumabearbetning i grupp. På bilden ses så kallad Tapping mot zonpunkter med påverkan på ångest. Avbrutalisering sker exempelvis genom lagsporter där man måste följa regler och samarbeta. Mer om detta under fliken Traumabearbetning.

Meggis congobilder 051

Ungdomarna får utöver psykologisk traumabearbetning praktisk yrkesutbildning till 80%,  här utbildning till sömmerska.

Kongo & Rwanda april 2011 056

Bilmekanikerutbildning

MENUISERIE

Snickeriutbildning

SOUDURE AJUSTAGE1

Svetsutbildning

Kongo & Rwanda april 2011 084

Också datorundervisning, visserligen med äldre datorer men ändå….

Meggis congobilder 094

Efter en halvårslång kurs får eleverna stöd i entreprenörskap, t ex kan tre elever tillsammans starta företag och på detta sätt stödja varandra både i verksamheten och psykologiskt. Här ovan en syateljé.

Torgnys congobilder 166

Svetsverkstad där några elever gått samman och gemensamt driver ett företag.

Torgnys congobilder 147

Några av eleverna har också gått vidare till högre studier, detta är Laba som under två och ett halvt år var sexslav hos en milisgrupp men som tack vare utbildning på LAV har kommit på fötter och utbildat sig till jurist på universitet.

Kongo & Rwanda april 2011 094

LAV stödjer också flera kvinnokollektiv. Vi möttes med entusiasm, värme och sång.

IMG_3815

Här lär kvinnorna sig att skriva sitt namn och läsa, alfabetisering. ”Om en man lär sig läsa, lär han äldsta sonen att läsa. Om en kvinna lär sig läsa, lär hon alla barnen att läsa.

Torgnys congobilder 213

Stoltheten är inte att ta miste på.

IMG_3755

Här visar en kvinna upp marsvin, som man föder upp, till mat på bordet. LAV har också vissa möjligheter att förmedla mikrolån.

Kvinnokollektiven arbetar gemensamt för barnen och livsuppehället.

mukwege

Här är den svenska grupp som har utvärderat LAVs verksamhet på plats, på bilden tillsammans med doktor Denis Mukwege vid Panzisjukhuset. Från vänster sjuksköterskan Siv Syrén, apotekare Torgny Carlsson, doktor Denis Mukwege, distriktssköterskan Gudrun Engström, psykiatriker Meggi Bergström. Gudrun Engström har mycket lång och bred erfarenhet från biståndsarbete i olika delar av Afrika. Hon talar  franska, som är Kongos officiella språk. Lars Syrén tog fotot och saknas därför på bilden.

. Kongo & Rwanda april 2011 413

Under vistelsen hade vi tillgång till en kvalificerad tolk (till engelska). Vi hade egen chaufför som körde oss runt i jeep på närmast obefintliga vägar.

”Stöd Afrikas Barn och Ungdom” (SABU) är grundad genom Södertälje Rotaryklubb och Södertälje Inner Wheelklubb för stöd i första hand till LAV. Vi har hittills skänkt en kraftfull dieseldriven elgenerator samt verktyg och redskap innefattande trampsymaskiner, madrasser och sängkläder till ett värde av över 400.000 kr.

Verksamheten är praktiskt fungerande, genomtänkt och väl dokumenterad och förtjänar allt stöd!

Meggis congobilder 131

Barn och ungdomar är framtiden. Ge ditt stöd. Nu.

Leave a Reply